• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Čo je to priama (polopriama) demokracia

Priemer 4.29 z 24 hlasov

      Podľa názoru európskeho hnutia Direct Democracy Euro-Vizion (DDEV) by priama demokracia mala mať charakter nasledujúcich 8 podmienok:

  1. Ústava musí byť prijatá a menená výlučne iba referendom.
  2. Zákonodarná a výkonná moc musia byť dôsledne oddelené a výkonná moc musí byť podriadená zákonodarnej.
  3. Zástupcovia (poslanci) všetkých stupňov musia byť volení v jednomandátových obvodoch ako fyzické osoby. Stranícke kandidátky sú neprípustné.
  4. Prezidenti (federácie, štátov, kantónov, krajov, obcí: primátori a starostovia) všetkých stupňov musia byť volení priamou voľbou občanov.
  5. Volení zástupcovia musia byť odvolateľní kedykoľvek v priebehu svojho mandátu, keď o tom rozhodnú ich voliči.
  6. Občania-voliči musia mať právo vyvolať referendum o akejkoľvek otázke (aj v zahraničnej politike a obrane).
  7. Poslanci musia pracovať v hraniciach svojho mandátu, ku ktorému sa zaviazali.
  8. Občania musia byť plne-transparentne informovaní o rozhodnutiach, prijatých (bez referenda) zastupiteľskými orgánmi.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Priama_demokracia

 

Zdravím ťa Švajčiarsko!

Priemer 4.52 z 21 hlasov

   Vždy, keď niekoho počujem chvastať sa, že "Amerika (USA) je tá najúžasnejšia krajina na svete", chcem sa ho opýtať, "Bol si už niekedy vo Švajčiarsku?"

Nuž, ja áno. Raz som tam strávil celý týždeň. Bolo to veľmi nudné. Žiadna vojna, žiadna medzinárodná kríza, ani zločinnosť - nič z toho, čo by dodalo tú správnu príchuť životu vášnivých ľudí, ako sme my. Nikto ani nevedel, kto bol prezidentom tejto krajiny. Švajčiari ani nikdy nemali ohromného prezidenta. Ich národný hrdina je stále ten chlapík s kušou a za národnú zábavu považujú jódlovanie. 

Čítať celý článok...
 

Demokracia bez demokratov? Liekom je občianska samospráva!

Priemer 3.00 z 2 hlasov

Zdroj: Inprost s.r.o. - Obecné noviny 25. augusta 2011

Vo všeobecnosti sa konštatovať, že za posledných 20 rokov sa na Slovensku demokracia prehĺbila. Máme demokratické inštitúcie, slobodné voľby, nezávislú tlač, legislatívou garantovaný tretí občiansky sektor. Zlepšil sa prístup k vzdelaniu a tým aj mentálna úroveň časti spoločnosti a zintenzívnil sa rozvoj techniky. Dosiahli sme formálne takmer všetko, čo by malo podľa logiky podporovať zvyšovanie kvality života demokratickej spoločnosti. Realita je však iná. Situácia na Slovensku po roku 1989 je podobná situácii po vzniku I. ČSR v roku 1918, ktorú vtedajší prezident Masaryk komentoval presláveným bonmotom o demokracii bez demokratov. Aj dnes, po takmer 20-ročnom demokratizačnom procese, je ešte stále naša občianska spoločnosť slabá. Nie však počtom občianskych združení, ale predovšetkým schopnosťou a možnosťou občanov vstupovať do verejnej sféry a ovplyvňovať i kontrolovať procesy verejného rozhodovania.

 

Čítať celý článok...
 

Ako to riešia v Spojených štátoch

Priemer 5.00 z 7 hlasov

Obecné noviny č. 41/2008

     V Obecných novinách č. 37/2008 nastolil Bohumil Olach mimoriadne zaujímavú otázku uvedenú aj v nadtitule tohto článku a vyzval čitateľov na verejnú diskusiu.

Čítať celý článok...
 

O skúsenostiach z Nemecka

Priemer 3.80 z 5 hlasov

Obecné noviny č. 41/2008

     Šéfredaktor Obecných novín sa vo svojom úvodníku z 9. septembra tohto roka pýta, či má mať v demokracii posledné slovo vláda alebo voliči. Nuž, záver otázky by sme mohli preformulovať aj na občanov, obyvateľov, či jednoducho ľud. Je pravda, že len ťažko sa nám bude formulovať definícia verejného záujmu. Poťažme preto, že v samospráve musíme často hľadať kompromis (alebo aj konsenzus), a aj preto, že občania sa často „ozvú“ až vtedy, ak sa dotkneme ich záujmov. 

Čítať celý článok...
 

Kto má mať v demokracii posledné slovo – zvolení predstavitelia a ich výkonná moc alebo voliči?

Priemer 5.00 z 7 hlasov

Obecné noviny č. 37/2008

     Otázku z titulku možno položiť aj inak: Majú (mať) voliči právo ovplyvniť (zrušiť, zmeniť) rozhodnutie poslancov, teda svojich zástupcov, ktorých si vo voľbách zvolili do poslaneckého zastupiteľstva (do NR SR, zastupiteľstva samosprávneho kraja, mesta či obce), alebo aj rozhodnutia štátnych (vláda, ministerstvá, krajské a obvodné úrady) a samosprávnych (úrady samosprávnych krajov, miest a obcí) orgánov a inštitúcií, s ktorými nesúhlasia? Táto otázka sa na Slovensku v posledných rokoch stáva už skutočne naliehavá, pretože pribúda protestov občanov proti rôznym zámerom a rozhodnutiam, z ktorých niektoré zdanlivo ani nie sú v nejakom rozpore so zákonnými predpismi a majú takpovediac všetky pečiatky potrebné na ich uskutočnenie. 

Čítať celý článok...
 


Stránka 5 z 5
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?