Stali sme sa čakateľmi členstva medzinárodnej organizácie Democracy International

Sobota, 15 Február 2014 15:21 administrátor
Tlačiť
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Paul Pirovits

Democracy International (http://www.democracy-international.org) je medzinárodná organizácia s celosvetovým pôsobením, ktorej hlavným cieľom je podporovať aktívne skupiny občanov vo všetkých krajinách sveta v budovaní priamej demokracie. Za najdôležitejšie jej nástroje považuje iniciatívu a referendum, aby sa občania mohli priamo podieľať na rozhodnutiach vo veciach spoločného záujmu vo svojej obci, kraji a v celej krajine, v prípade občanov EÚ podieľať sa sa tvorení zákonov cez Európsku občiansku iniciatívu. (http://www.democracy-international.org/direct-democracy

Democracy International ponúka poradenstvo a pomoc občianskym skupinám s organizovaním  kampaní, know-how pri budovaní nových organizácií, výmenu skúseností a informácií o priamej demokracii. Usporiadavaním medzinárodných konferencií v jednotlivých krajinách, kde sa tieto občianske skupiny úspešne vytvárajú, snažia sa upútať pozornosť verejnosti, politikov a médii na potrebu vzájomnej podpory, rozvoja a odstránenia prekážok brániacich plnej funkčnosti priamej demokracie. 

Democracy International má sídlo v Kolíne nad Rýnom v Nemecku a vznikla ako nadstavba v Nemecku úspešnej a populárnej Mehr Demokratie e.V., ktorej sa po zjednotení Nemecka v roku 1989 podarilo postupne legislatívne včleniť nástroje priamej demokracie, iniciatívu a referendum do obecnej a krajskej úrovne, čo im dovtedy ústava neumožňovala. Ovocím tejto snahy sú stovky iniciatív a referend ročne. Tieto 26-ročné skúsenosti  použili pri budovaní Democracy International, aby rovnakým spôsobom pomohli nielen spoluobčanom EÚ využivať svoje právo priamo ovplyvňovať zákony EÚ, ale aj občanom zo všetkých kútov sveta. 

Vďaka aktivitám našej skupiny a sympatizantov občianskeho združenia Priama demokracia si nás všimli, získali sme ich dôveru a koncom roka 2013 rozhodli o kandidatúre prijatia nášho občianskeho združenia Priama Demokracia  za riadneho člena organizácie. Následne sme sa stali partnermi pri organizovaní medzinárodnej konferencie Danube Democracy Rally 2014 v Bratislave. 
 
Posledná úprava Nedeľa, 12 Apríl 2015 06:22