• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Stali sme sa čakateľmi členstva medzinárodnej organizácie Democracy International

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Paul Pirovits

Democracy International (http://www.democracy-international.org) je medzinárodná organizácia s celosvetovým pôsobením, ktorej hlavným cieľom je podporovať aktívne skupiny občanov vo všetkých krajinách sveta v budovaní priamej demokracie. Za najdôležitejšie jej nástroje považuje iniciatívu a referendum, aby sa občania mohli priamo podieľať na rozhodnutiach vo veciach spoločného záujmu vo svojej obci, kraji a v celej krajine, v prípade občanov EÚ podieľať sa sa tvorení zákonov cez Európsku občiansku iniciatívu. (http://www.democracy-international.org/direct-democracy

Democracy International ponúka poradenstvo a pomoc občianskym skupinám s organizovaním  kampaní, know-how pri budovaní nových organizácií, výmenu skúseností a informácií o priamej demokracii. Usporiadavaním medzinárodných konferencií v jednotlivých krajinách, kde sa tieto občianske skupiny úspešne vytvárajú, snažia sa upútať pozornosť verejnosti, politikov a médii na potrebu vzájomnej podpory, rozvoja a odstránenia prekážok brániacich plnej funkčnosti priamej demokracie. 

Democracy International má sídlo v Kolíne nad Rýnom v Nemecku a vznikla ako nadstavba v Nemecku úspešnej a populárnej Mehr Demokratie e.V., ktorej sa po zjednotení Nemecka v roku 1989 podarilo postupne legislatívne včleniť nástroje priamej demokracie, iniciatívu a referendum do obecnej a krajskej úrovne, čo im dovtedy ústava neumožňovala. Ovocím tejto snahy sú stovky iniciatív a referend ročne. Tieto 26-ročné skúsenosti  použili pri budovaní Democracy International, aby rovnakým spôsobom pomohli nielen spoluobčanom EÚ využivať svoje právo priamo ovplyvňovať zákony EÚ, ale aj občanom zo všetkých kútov sveta. 

Vďaka aktivitám našej skupiny a sympatizantov občianskeho združenia Priama demokracia si nás všimli, získali sme ich dôveru a koncom roka 2013 rozhodli o kandidatúre prijatia nášho občianskeho združenia Priama Demokracia  za riadneho člena organizácie. Následne sme sa stali partnermi pri organizovaní medzinárodnej konferencie Danube Democracy Rally 2014 v Bratislave. 
 
Posledná úprava Nedeľa, 12 Apríl 2015 06:22  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?