• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Prednáška a diskusia na tému Európska občianska iniciatíva (EOI)

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 2 hlasov

Beata Novomeská          

Prednášku s diskusiou na tému  „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 211/2011 o iniciatíve občanov“ v januári 2014 koordinoval podpredseda OZPD Jozef Vaško v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Prednášal Andrej Králik, vedúci tlačového a politického oddelenia zastúpenia EK na Slovensku. Uskutočnilo sa v Európskom informačnom centre v Dome Európskej únie, v Bratislave. 

Najdôležitejšie body z prednášky: 

EOI je prvý nadnárodný nástroj participatívnej demokracie. Aby iniciatíva bola platná, tak je potrebné, aby sa zúčastnil aspoň 1 milión občanov Európskej únie z aspoň 7 (siedmych) členských štátov únie.

Právny rámec EOI:

a) Právo EÚ:  Lisabonská zmluva – článok 11, odsek 4 ZEÚ (Západoeurópskej únie)
Nariadenie 211/2011 o iniciatíve občanov
Vykonávacie nariadenie č. 1179/2011

b) Vnútroštátna legislatíva: Zákon č. 289/2012 Z.z.

Ako sa uskutočňuje EOI:

1. Príprava iniciatívy: Založenie občianskeho (prípravného) výboru. Jeho členovia majú pochádzať aspoň zo štvrtiny členských krajín Únie. Pri súčasnom počte 28 členských krajín to znamená, že vo výbore musia byť zástupcovia aspoň 7 členských štátov. (Napríklad môže to byť Slovák žijúci na Slovensku a Slovák s pobytom v Rakúsku. Toto sú už 2 občania dvoch rozdielnych štátov.) Výbor je zodpovedný za registráciu, správu a riadenie iniciatívy. Určia sa kontaktné osoby: 1 osoba + 1 náhradník.
 
2. Registrácia iniciatívy: Registrácia iniciatívy sa uskutočňuje v online registri Európskej komisie (EK). EK po zaregistrovaní iniciatívy zareaguje do 2 mesiacov, či je iniciatíva prijateľná, teda či neodporuje európskym dohodám a právu. Registráciu zamietne, ak ide o iniciatívu, ktorá je zjavne mimo právomocí EK alebo predstavuje zjavné zneužitie práva, je zjavne neopodstatnená alebo škandalózna.
  
3. Plánujete online zber vyhlásení? Požiadajte o osvedčenie pre svoj systém – na vybavenie žiadosti je lehota 1 mesiac.
Ministerstvo financií SR: e-mail: jaroslav.petrzel@mfsr.sk; tel.č.: 02/59582450
Voľný softvér EK

4. Zber podpisov maximálne počas 12 (dvanástich) mesiacov: Minimálny počet podpisov sa určuje podľa vzorca: počet poslancov krajiny v Európskom parlamente x 750. Počet poslancov v EP v rámci SR je 13. Teda  na Slovensku je potrebných 9750 podpisov. Podpisy sa môžu zbierať papierovo a/alebo elektronicky. Ochrana osobných údajov je zaručená.
V SR sa pri zbere podpisov musí uviesť meno a priezvisko, rodné meno (aj u mužov), adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia. Netreba číslo občianskeho preukazu (v niektorých štátoch treba). Podmienkou pre signatárov je, aby boli občanmi EÚ a dosiahli vek, ktorý ich oprávňuje zúčastňovať sa volieb do EP v danej členskej krajine (v SR je to 18 rokov).   

5. Požiadajte o overenie vyhlásení o podpore vnútroštátnymi orgánmi: Na overenie majú vnútroštátne orgány 3 mesiace. Za kontrolu platnosti podpisov sú zodpovedné jednotlivé členské štáty.

6. 1 000 000 (milión) signatárov: Po dosiahnutí 1 000 000 signatárov má EK 3 mesiace na odpoveď. Môže dôjsť k stretnutiu EK s organizátormi iniciatívy, organizátori iniciatívy môžu požiadať o verejné vypočutie v EP (zatiaľ sa to ešte nestalo, pravdepodobne to bude prvýkrát pri iniciatíve „Voda je ľudské právo!“ vo februári 2014), EK pripraví do 3 (troch) mesiacov odôvodnenú odpoveď.

Okrem EOI možno podať/zaslať aj Petíciu do Európskeho parlamentu,. Neexistuje žiadny limit počtu podpisov. Teoreticky stačí, ak ju podpíše aj jeden človek.

Link na stránku Európskej komisie: http://ec.europa.eu/

Európska občianska iniciatíva (EOI) „Právo na vodu!“ vyzbierala 1 884 790 podpisov. V marci 2014 by jej EK mala na jej požiadavky odôvodnene odpovedať (koniec 3-mesačnej lehoty). Vo februári 2014 bude mať táto iniciatíva možnosť byť verejne vypočutá v EP. Link na iniciatívu Právo na vodu!: (http://www.right2water.eu/cs.)


Foto z podujatia:Jozef Vaško

EIO1.jpg
 
EOI2.jpg

Posledná úprava Sobota, 15 Február 2014 16:30  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?