Námietky proti priamej demokracii sú v skutočnosti námietkami proti demokracii ako takej

Nedeľa, 29 November 2009 01:00 Marián Orávik
Tlačiť
Priemer 0 z 0 hlasov

Kapitola 6. Proti priamej demokracii sú často vznášané tieto námietky:

z knihy:

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer: Priama demokracia - fakty a argumenty súvisiace so zavedením občianskej iniciatívy a referenda

a.  Nekompetentnosť: v modernej spoločnosti sú často problémy príliš zložité na to, aby sa premyslené rozhodovanie ponechalo na bežného človeka.

b.  Nedostatok zmyslu pre zodpovednosť: ľudia neberú ohľad na nič, iba na svoje vlastné záujmy. Napríklad: zrušili by dane bez toho, aby si uvedomili následky takéhoto opatrenia alebo požadujú, aby vláda mala vyššie výdavky, ktoré by narušili rozpočet. Politikov možno vždy brať na zodpovednosť za ich rozhodnutia, ale nikto sa nezodpovedá za rozhodnutia, urobené prostredníctvom referenda.

c.  Hrozby pre menšiny: priama demokracia by mohla byť prostriedkom schválenia návrhov, ktoré porušujú ľudské práva a základné slobody. Týmto spôsobom by boli osobitne ohrozené menšiny.

d.  V súvislosti s bodom c: v priamej demokracii môžu demagógovia slobodne iniciovať hrubo populistické návrhy.

e.  Moc peňazí: dobre financované „špeciálne záujmy“ v diskusii dominujú a využívajú referendá na svoje vlastné zámery.

f.   Malé možnosti vybrúsiť a spresniť otázky: voliči môžu na návrh v referende povedať iba „áno“ alebo „nie“; nie je priestor pre väčšie rozlíšenie alebo nuansy. Navyše pri referendách je tu ešte otázka spájania: v rozhodovaní voličov zohrávajú úlohu rôzne druhy otázok, priamo nesúvisiacich s aktuálnym predmetom referenda.

g.  Konflikt so zastupiteľskou demokraciou: parlament sa referendami spochybňuje a primát „oficiálnej“ politickej sféry sa oslabuje.

h.  Prílišné zaťažovanie voličov: voliči vôbec nechcú referendá, chcú mať pokoj a nechcú byť nútení chodiť hlasovať.

i.   Manipulácia spôsobu, ako sa otázka podáva: otázku je možné sformulovať sugestívne, takže voliči sú navádzaní na hlasovanie v rozpore so skutočným vlastným presvedčením.

j.   Konzervativizmus: referendum zabezpečuje, aby sa blokovala obnova, pretože ľudia majú sklon zachovávať status quo. Iní naopak tvrdia, že zapálení aktivisti môžu pomocou referenda premôcť demokraciu, pretože tichá väčšina sa na referende nezúčastňuje.

k.  Referendá nie sú potrebné, pretože existujú lepšie spôsoby ako umožniť ľuďom diskutovať o politických otázkach.

V tejto kapitole rozoberáme tieto námietky jednu po druhej. Najskôr však uveďme ešte poznámku: pri posudzovaní námietok musíme priamu demokraciu porovnávať vždy s čisto zastupiteľským systémom a nie s nereálnym abstraktným ideálom. Mnohé námietky, namierené proti priamej demokracii, sú v skutočnosti námietkami proti demokracii ako takej.  Navyše námietky sa musia preveriť skutočnou praxou miest, v ktorých priama demokracia fungovala už celé storočie alebo aj dlhšie (najmä Švajčiarsko a niekoľko amerických štátov, pozri kapitolu 5). To je v súčasnosti možné, pretože v posledných rokoch sa urobili v tejto oblasti mnohé empirické výskumy, ktoré sa týkali takmer každého aspektu priamej demokracie.

Posledná úprava Štvrtok, 14 November 2019 12:21