• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Konzervatizmus alebo zapálení aktivisti

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Podľa niektorých systém referenda zabezpečuje, aby sa blokovali základné inovácie, pretože široká verejnosť má sklon k zachovaniu status quo. Iní tvrdia presný opak: že oddaní aktivisti môžu využiť referendá na to, aby premohli demokraciu, pretože „tichá väčšina“ sa zvyčajne na hlasovaní nezúčastňuje.

 

 

Čo presne sa však myslí pod „inováciou“ a aké stanoviská možno presne označiť za „ľavicové“ alebo „pravicové“, je politickým úsudkom, ktorý by sa nemal ponechávať stúpencom technokracie. Strany zelených v Nemecku a Holandsku napríklad podporujú rozsiahlu európsku integráciu na základe toho, čo sami považujú za „progresívne“ argumenty, zatiaľ čo ich sesterské strany v Škandinávii a v Spojenom kráľovstve sú z rovnako „progresívnych“ dôvodov v skutočnosti veľmi euroskeptické. Ak sa „progresívne“ strany snažia blokovať redukovanie sociálneho zabezpečenia – ktoré vládnuci konzervatívci považujú za „nevyhnutnú modernizáciu“ – je to „progresívna“ alebo „konzervatívna“ reakcia?

Ak však skúmame správanie sa politikov, samozrejme, je tiež pravda, že v niektorých prípadoch tvrdohlavo vzdorujú modernizácii. Samotná priama demokracia je príkladom, rovnako ako zavedenie školských kupónov, ktoré vymaňujú vzdelávací systém z moci štátu. Je ľahké tvrdiť, že sú to modernizácie, bez ktorých môže spoločnosť v 21. storočí len ťažko fungovať. Pre obe opatrenia sa už podarilo získať drvivú väčšinu obyvateľov, ale politici ich blokujú, pretože v tomto prípade práve oni majú záujem na zachovaní status quo. V iných ohľadoch sú politici naozaj „progresívnejší“ ako občania, ale môže to mať jasne negatívne výsledky. Napríklad v bode „b“ v predchádzajúcej časti sme videli, že politici bežne chcú väčší verejný sektor ako občania (sledujú tým aj vlastný záujem, pretože to zväčšuje ich moc). V dôsledku toho čisto zastupiteľské systémy vedú k väčším schodkom rozpočtov ako systémy priamej demokracie.

Integrovaná demokracia má aj nástroje na použitie brzdy, aby spomalila politikov, ktorí príliš predbiehajú verejnosť (dobrovoľné a povinné referendum), aj nástroje, ktoré môže verejnosť využiť, aby šliapla na plyn, ak volení politici nie sú ochotní dostatočne rýchlo zmeniť kurz (občianska iniciatíva).  Obhajujeme zavedenie brzdy aj plynu. Tu a tam aj odporcovia referend – keď sú napríklad okolnosťami donútení vládnou koalíciou – umožnia určitú priamu demokraciu zavedením formy referenda (najradšej obmedzujúceho sa na relatívne nevinné nepovinné referendum), ktorým môžu občania iba vysloviť svoje „nie“ zákonom, ktoré už politici prijali.  Pohľad na prax referenda vo Švajčiarsku a v amerických štátoch naznačuje, že konzervatívne a progresívne skupiny sú v referendách rôzne úspešné. Vo Švajčiarsku dlhé desaťročia využívali občiansku iniciatívu najmä progresívne skupiny, kým dobrovoľné referendum bolo skôr nástrojom voľby pre konzervatívne skupiny; v posledných rokoch je však toto rozlišovanie čoraz menej výrazné.

Progresívne skupiny získali väčšinu v ostatných desaťročiach v iniciatívach, medzi ktorými sú tie, čo podporujú poskytovanie heroínu drogovo závislým, ochranu zamestnancov pred dôsledkami 24-hodinovej ekonomiky, vstup do Organizácie Spojených národov, podporu environmentálne bezpečného poľnohospodárstva, ustanovenie z roku 1994, aby s účinkom od roku 2004 sa musel náklad cez Alpy dopravovať vlakom, zahrnutie protirasistického článku do švajčiarskej ústavy, zvýšenie dane na benzín, zavedenie skutkovej podstaty znásilnenia v manželstve ako trestného činu, obmedzenia, týkajúce sa genetickej modifikácie organizmov, zavedenie civilnej služby ako alternatívy povinnej vojenskej služby, moratórium na výstavbu jadrových elektrární, niekoľkých daní o využívaní vozidiel a nákladných vozidiel a zrušenie trestu smrti aj v čase vojny. Konzervatívci získali súhlas pre opatrenia, medzi ktorými sú trest doživotia pre sexuálnych páchateľov, ktorí sú podľa odborníkov mimoriadne nebezpeční a neliečiteľní, niekoľko pravidiel na zníženie rozpočtových schodkov, ukončenie niektorých vládnych grantov, ako aj odmietnutie niekoľkých progresívnych návrhov či už vlády alebo občianskych iniciatív (Butler a Ranny, 1994; Kaufmann a spolupracovníci, 2005).

V posledných desaťročiach „progresívne“ skupiny v Kalifornii úspešne využili referendá na predkladanie návrhov, vrátane návrhov na lepšiu environmentálnu legislatívu, legalizované využívanie marihuany na liečebné účely, zvýšenie minimálnej mzdy, obmedzenie účinku financovania kampane vo voľbách, zvýšenie dane na cigarety, zákaz rôznych toxických látok, zabezpečenie niekoľkých opatrení na ochranu zvierat, stanovenie minimálnych výšok školských rozpočtov a zavedenie rozličných požiadaviek slobodného prístupu k informáciám v prospech spotrebiteľov a voličov. „Konzervatívci“ získali väčšinu okrem iného pri návrhoch na zníženie dane z príjmov a majetkovej dane, prísnejšie rozsudky pre recidivistov, ukončenie bilingválneho vzdelávania, ukončenie „pozitívnej diskriminácie“, ukončenie určitých vládnych služieb pre nelegálnych imigrantov, umožnenie platenej práce väzňom a zavedenie povinného referenda pre navrhované zvýšenia miestnych daní a taríf (Allswang, 2000). Hajnal a Louch (2001, str. vii) dospeli k záveru, že v 80. rokoch minulého storočia mali zástancovia demokratov aj republikánov presne rovnakú pravdepodobnosť (62 %), že budú víťaznou stranou v ľudovom hlasovaní; v 90. rokoch boli republikáni na strane víťazov iba o 2 % častejšie ako stúpenci demokratov. Tak sa vzájomne udržiavajú prakticky v rovnováhe.

Opačné tvrdenie, že oddaní aktivisti sa môžu zmocniť priamej demokracie, aby presadili svoje extrémistické návrhy, obsahuje rovnako málo pravdy. Švajčiarska a americká prax jasne svedčia o tom, že voliči sú mimoriadne opatrní. Ak aktivisti chcú, aby bol návrh prijatý, musia použiť občiansku iniciatívu. V 5. kapitole sme už videli, že vo Švajčiarsku voliči schvália iba 10 % občianskych iniciatív; v Kalifornii je to 40 %, ale vzhľadom na to, že veľa občianskych iniciatív súdy následne zrušia, ich konečný počet sa tak isto blíži k 10 %.  Ak sú voliči neistí, sú náchylní hlasovať proti občianskym iniciatívam.

V určitých ohľadoch majú malé, zanietené skupiny v skutočnosti väčšie šance v striktne zastupiteľských systémoch.  Koniec koncov v takých systémoch musia presvedčiť iba malý počet politikov. Európski nacionalisti sú typickým príkladom malej skupiny aktivistov, ktorá má oveľa väčší vplyv na nedemokratický vývoj v Európskej únii pomocou zastupiteľských systémov (dôkazom je napríklad projekt európskej ústavy) než aký by mala v priamej demokracii. Jediným dôvodom, prečo bola európska ústava dočasne odložená na neurčito, je výsledok referend v Holandsku a vo Francúzsku.

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:01  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?