• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Formuláciu otázky je možné zmanipulovať

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 0 z 0 hlasov

Podľa tejto námietky je možné položiť v referende otázku spôsobom, ktorý je zavádzajúci. V dôsledku toho môžu voliči hlasovať proti svojmu skutočnému presvedčeniu. Prof. Jan Gijsels (belgické noviny De Standaard, 5. novembra 1992) to vyjadril takto: „Neexistuje referendum, ktoré sa nespochybňuje z dôvodu, ako je položená otázka.“ V skutočnosti je formulovanie otázky problémom najmä v plebiscitoch, nie v priamej demokracii. Plebiscity sú nezáväzné ľudové hlasovania, ktoré formulujú vládnuci politici. Často pritom zaraďujú do jednej otázky viacero problémov a manipulujú aj iné podmienky (pozri ďalšie informácie a príklady v bode „d“). 

V skutočnej priamej demokracii nemôžu politici nerozvážne meniť formuláciu otázky alebo pravidlá tak, ako sa im to hodí.  Zákon určuje podmienky priamej demokracie a tie sú rovnaké pre všetkých občanov, či sú politikmi alebo nie. Navyše priamu demokraciu sotva možno zlučovať s plebiscitmi, ktoré sú vypracúvané vládnucou väčšinou; na jednej strane plebiscity vždy vedú k politickému zneužívaniu a na druhej strane sú aj nepotrebné, pretože parlament a vláda už majú mandát, aby konali. Vo švajčiarskej priamej demokracii nie sú povolené plebiscity vládnucej väčšiny. Zákon definuje podmienky konania referendum a stanovuje preň záväzné pravidlá. Všetky zmeny ústavy podliehajú povinnému referendu. Okrem toho jestvuje aj voliteľné alebo fakultatívne referendum, pomocou ktorého môžu občania napadnúť zákon, ktorý už bol schválený, a iniciatíva občanov, ktorá môže viesť k referendu, ak sú splnené všetky podmienky. Otázka v referende musí byť vždy vyjadrená jednoducho a objektívne – či už sa to týka návrhu prijatého parlamentom, pri ktorom je jednoduchá otázka, či je človek za alebo proti (v tomto kontexte sa vo Švajčiarsku a v Kalifornii vždy používa štandardizované, neutrálne znenie) alebo občianskej iniciatívy (podporenej požadovaným počtom podpisov). Pri občianskych iniciatívach je jednoduché právne stanoviť (ako sa to robí vo Švajčiarsku), že sa iniciatíva vzťahuje iba na jednu záležitosť. Keďže vo Švajčiarsku je názov občianskej iniciatívy súčasťou otázky v referende, „Bundeskanzlei“ (ministerstvo všeobecných záležitostí) môže odmietnuť občiansku iniciatívu, ak má zjavne zavádzajúci názov.

Príklady konfliktu vo všetkých týchto záležitostiach sú extrémne zriedkavé. Je to otázka nielen predpisov, ale aj demokratickej kultúry. Keďže sú referendá a občianske iniciatívy v štátoch ako Švajčiarsko, Kalifornia, Oregon, Bavorsko atď., na dennom poriadku, sú pre politikov a štátnych zamestnancov, zvyknutých s nimi narábať transparentným spôsobom, ohľaduplným voči občanom, bežnou prácou, rovnako ako je konanie bežných volieb zvyčajne bezchybné v európskych krajinách, ktoré majú s nimi dlhoročné skúsenosti. Je takmer nepredstaviteľné, že by vládnuca politická strana, napríklad v Holandsku, využila svoje postavenie na zmanipulovanie volieb sfalšovaním pravidiel. Jedného dňa bude rovnako nemysliteľné, že by holandské politické strany zneužili rozhodovací proces priamej demokracie, aby dosiahli to, čo chcú.  Ťažkosti s formulovaním otázky môžu vzniknúť najmä v situáciách, keď ľudia musia hlasovať „áno“, ak sú „proti“ nejakej veci, alebo naopak. Toto bol napríklad prípad prvých referend v Taliansku: v roku 1974 odporcovia rozvodu museli hlasovať „áno“ (Budge, 1996). Belfortské referendum v Gente (1997) je ďalším príkladom: mestské zastupiteľstvo sformulovalo otázku tak, že odporcovia parkoviska v Belforte museli hlasovať „áno“. Iniciátori proti tomu protestovali. Nakoniec sa ich obavy ukázali neopodstatnené: voliči naozaj vedeli, ako odovzdať svoj hlas. Zdá sa, že neexistuje presvedčivý príklad referenda, v ktorom by majoritný názor nezvíťazil pre nepochopenia otázky voličmi.

A nakoniec – azda s rizikom, že náš text sa stáva monotónny –mali by sme na tomto mieste znova zopakovať, že odporcovia priamej demokracie používajú úplne odlišné kritériá na zastupiteľské rozhodovanie a priame rozhodovanie. V zastupiteľskom rozhodovaní sú voliči bežne ponechaní úplne a znechucujúco v nevedomosti o dôsledkoch svojho hlasovania vo voľbách. Nepoznajú skrytú agendu strán; nevedia, aká vládna koalícia sa vytvorí, aký vládny bude program. Programy strán napovedajú málo. Napríklad neuvádzajú, ktoré body budú okamžite vypustené počas koaličných rokovaní. Medzinárodné zmluvy, dane, napr. daň na naftu, zrušenie povinnej vojenskej služby, atď. (holandské príklady) sa po voľbách občanom jednoducho vnútia. Zložité podrobnosti týchto záležitostí často zostávajú úplne neviditeľné v zastupiteľskej „formulácii otázky“ – vo volebnom programe. V prípade rozhodovania priamou demokraciou je obraz oveľa zreteľnejší: ľudia takmer vždy dosť presne vedia, za čo alebo proti čomu hlasujú. Napriek tomu odporcovia ľudového referenda nečestne tvrdia, že pri rozhodovaní priamou demokraciou sa občania musia potýkať s „nejednoznačným formulovaním otázky“.

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:02  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?