• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Konflikt so zastupiteľskou demokraciou

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Niektorí podopierajú tento argument odôvodnením, že referendami sa znižuje autorita parlamentu a iní zase, že referendami sa ohrozuje primát politiky.

Najskôr si všimnite mylnú predstavu: demokracia sa stotožňuje so „zastupiteľskou demokraciou“, ako keby bolo zastupovanie základom demokracie. Referendá by potom ohrozovali „demokraciu“.  V skutočnosti nie je základom demokracie zastúpenie, ale suverenita ľudu. Nie sú to iba diktátori ako Hitler a Stalin, ktorí sami seba predstavovali ako zástupcov ľudu, ale aj rôzni absolutistickí králi v priebehu celej histórie. V 2. kapitole sme ukázali, že čisto zastupiteľský systém je správnou interpretáciou demokracie iba za určitej konkrétnej okolnosti – ak s tým občania súhlasili. Prieskumy však jednotne naznačujú, že k tomu od 70. rokov minulého storočia nikdy nedošlo: väčšina dôsledne podporuje zavedenie rozhodovania priamou demokraciou.

Inými slovami, argument, že autorita parlamentu sa referendami znižuje, nie je relevantný. Parlament sám nie je cieľom - parlament tu je pre demokraciu, a tá pre ľudí a nie ľudia pre demokraciu a parlament. Preto by bolo hlúpe žiadať, aby sa demokracia obmedzila z rešpektu voči parlamentu.

V istom zmysle však, ak by bola zavedená priama demokracia, v skutočnosti by to parlamentu vrátilo hodnotu, pretože občania by boli implicitne vyzývaní k tomu, aby prejavili svoju dôveru každému rozhodnutiu parlamentu. Ak občania nezačnú iniciatívu po tom, čo parlament schváli zákon, môže sa to vždy vysvetľovať ako implicitné gesto dôvery. V čisto zastupiteľskom systéme sa nemôžu ľudia vysloviť proti parlamentu; v dôsledku toho nemôžu ani vyjadriť svoju dôveru parlamentu, dokonca ani implicitne. Nanajvýš môžu zostať v deň volieb doma; neúčasť sa však môže vysvetľovať veľmi rozdielnymi spôsobmi.

Ak je tu vždy možnosť začať iniciatívu občanov, parlament bude pod tlakom, aby prijímal zákony v zhode s vôľou ľudí.  Už sme sa zmienili o možnosti parlamentu prispieť k zlepšeniu návrhov referend, vrátane práva parlamentu predkladať alternatívny návrh.

Tí, čo tvrdia, že referendá poškodzujú dôveryhodnosť parlamentu vo verejnosti, si musia uvedomiť, že verejnosť už dávno stratila svoju vieru v parlament – oveľa skôr než väčšina krajín zaviedla závažné práva priamej demokracie na vnútroštátnej úrovni. V roku 2002 uskutočnil Gallupov ústav rozsiahly prieskum verejnej mienky, v ktorom sa 36 000 ľudí zo 47 krajín spytovali na stupeň ich dôvery k 17 „inštitúciám“.  V tomto malom zozname figurovala armáda, vláda, školský systém, masmédiá, odborové zväzy, Medzinárodný menový fond, nadnárodné spoločnosti, atď. V ligovej tabuľke dôvery boli parlamenty na samom dne: 51 % opýtaných parlamentu dôverovalo málo alebo vôbec a iba 36 % malo miernu až vysokú úroveň dôvery. Mimoriadne nízko bodoval parlament v európskych krajinách. Dve tretiny opýtaných súhlasili s tvrdením, že ich krajina nie je spravovaná podľa vôle väčšiny.  Keď im položili otázku: „Uberajú sa veci vo svete zväčša dobre?“ vo väčšine krajín odpovedala kladne menšina: iba 13 % Nemcov, 14 % Talianov, 23 % Holanďanov a 25 % Britov.  Povedané inak: tí, čo sú spokojní s ponechaním parlamentov v ich súčasnej podobe, horlivo udržujú zdanie. V skutočnosti väčšina ľudí už dávno stratila dôveru v parlamenty, ktoré sú zväčša v rámci zastupiteľských systémov.

Niektorí oponenti referend to formulujú ináč: podľa nich sa referendami oslabuje primát politiky. Ich nevysloveným predpokladom je očividne to, že „politika“ je to isté ako „parlament a vláda“. V ideálnom prípade je však politika fórom, na ktorom sa zúčastňujú všetci občania. Keď uvažujeme o tom takto, priama demokracia nikdy nebude politike uberať na dôležitosti, ale v skutočnosti jej dá mocnú vzpruhu. Priama demokracia môže viesť k živému a tvorivému politickému fóru.

Mimochodom, priamy vplyv referenda občianskej iniciatívy sa nesmie preceňovať. V roku 1996, vedúcom roku pre priamu demokraciu v Spojených štátoch, sa vo všetkých amerických štátoch hlasovalo dovedna v 102 referendách, iniciovaných občanmi, pričom v tomto istom roku volení zákonodarcovia prijali vo všetkých štátoch vyše 17 000 zákonov.  (Waters, 2002, str. 6) Polovica všetkých amerických štátov má pomerne rozsiahle a často využívané práva priamej demokracie, takže môžeme predpokladať, že aj v jednom z týchto štátov s relatívne širokou úrovňou priamej demokracie vyše 99,9 % zákonov ešte stále prijímajú volení politici. V tomto kontexte je absurdné hovoriť o „narušovaní“ legislatívneho systému priamou demokraciou. To, čo kritici pravdepodobne majú na mysli, je nepriamy účinok referend: politici jednoducho nemôžu presadiť legislatívu, ktorá nemá podporu občanov.  Musia brať ohľad na súčasné názory v rôznych skupinách obyvateľstva a vopred začať budovať podporu pre svoje návrhy. Kto by už len mohol proti tomu namietať?

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:02  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?