• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Slovenské referendum – jalová ozdoba demokracie!?

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Obecné noviny č. 32/2009

     Nedávne referendum voličov Trenčína o tom, či stavať Aupark v centre mesta, opäť naplno obnažilo jalovosť tohto podľa teórie najvýznamnejšieho inštitútu (nástroja) priamej demokracie v období medzi voľbami. Trenčania v referende, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo 21. mája tohto roku a uskutočnilo sa 11. júla v sobotu, mohli odpovedať na otázku Súhlasíte s umiestnením ochodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK na pozemkoch nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín vymedzenom Ulicou kniežaťa Pribinu a Ulicou Palackého?

 

       K referendovým urnám prišlo 4 927 voličov zo 47 132 všetkých voličov Trenčína, teda niečo vyše 10 percent. Áno hlasovalo 394, nie 4 517 voličov, 16 vydaných hlasovacích lístkov bolo neuplatnených alebo neplatných. Keďže na referende sa nezúčastnilo viac ako 50 percent voličov registrovaných samosprávou Trenčína, mestské zastupiteľstvo ho uzavrelo ako neplatné. 
     Najskôr si všimnime pozitíva tejto, dá sa povedať významnej demokratickej udalosti v Trenčíne. V prvom rade je to skutočnosť, že sa vôbec referendum uskutočnilo. Bolo to totiž prvé referendum v meste Trenčín. Za pozitívnu môžeme označiť už petíciu predchádzajúcu referendu, v ktorej vyše 8 500 občanov mesta vyjadrilo odpor voči výstavbe Auparku. Jej výsledok neznižuje ani skutočnosť, že ju organizovali aj opoziční poslanci strany Smer-SD z trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Ďalším pozitívom, aj keď sa to bude zdať niekomu absurdné, je vyše 10-percentná účasť voličov na referende. Ak sa to niekomu zdá málo, treba mu pripomenúť, že účasť voličov v posledných komunálnych voľbách v Trenčíne v r. 2006 bola niečo cez 30 % a účasť na tohtoročných eurovoľbách takmer polovička z toho. A azda mi dáte za pravdu, že veľkosť propagácie referenda oproti propagácii týchto volieb bola neporovnateľná.

 

       Negatív, ktoré vyplavilo na povrch referendum o Auparku v Trenčíne, je oveľa viac. Žiaľ, musíme ich pripísať aj na vrub samosprávy, ktorá zo svojej podstaty – keďže má priamo zastupovať voličov, lebo oni samosprávu zvolili v priamych voľbách – mala urobiť maximum, aby dala voličom uplatniť si svoj priamy mandát v referende vždy, keď sa ho masovo dožadujú a urobiť všetko, aby sa referendum podarilo. Nevyhnutná podmienka úspešnosti a pravdivosti referenda je totiž intenzívna a dôkladná informovanosť občanov o probléme zahrnutom v referendovej otázke a mimoriadna propagácia referenda. Ani jedno ani druhé sa v Trenčíne neudialo. Róbert Lifka, nezávislý mestský poslanec v Trenčíne, považuje sobotňajší plebiscit za dobre utajené referendum, pretože mu chýbala dostatočná propagácia. Samotní predstavitelia mesta uviedli, že informovali o referende štandardnými metódami a prostriedkami. Občianka časti Záblatie však napríklad uviedla, že miestny rozhlas, na ktorý sú zvyknutí, sa o referende ani nezmienil. A to je pre nich štandard. Navyše, myslím si, že štandard je málo a pri referende treba urobiť viac, ako pri bežnej informovanosti o činnosti samosprávy a jej zastupiteľstva. Veď referendum sú vlastne voľby.

       Okrem toho, a to kritici vedenia mesta namietali už pred referendom, dovolenkový mesiac júl naozaj nebol vhodný na referendum, nielen pre čerpanie dovoleniek, čo obyvatelia väčších miest intenzívne využívajú, ale aj pre celkove letnú zníženú vnímavosť a záujem občanov o verejné veci. Uhorková sezóna vhodná na zaváranie uhoriek a relax jednoducho nie je vhodná na vážne rozhodnutia. Veď ani mestské a obecné zastupiteľstvá zvyčajne v júli a auguste nezasadajú. Približne tento názor na otázku agentúry SITA vyslovila aj právnička Zuzana Čaputová, ktorá sa okrem iného angažuje aj proti skládke na odpad v Pezinku. Podľa nej nedostatočná účasť voličov býva najčastejšou príčinou neúspešnosti referenda.

       Osobne si tiež myslím, že primátor Trenčína Branislav Celler až priveľmi dával najavo svoju podporu výstavbe Auparku, keď argumentoval aj tým, že Aupark pomôže pritiahnuť do centra ľudí, ktorí svoj voľný čas v súčasnosti trávia v obchodných centrách na periférii a že historicky bola na danom mieste vždy zástavba. Nebudeme teraz skúmať, na akej veľkej mestskej ploche boli až donedávna historicky oddychové miesta (športoviská, kúpalisko, zeleň, ihriská a pod.) a teraz sú tam, alebo onedlho budú budovy a iná zástavba. Ani to, ako v Trenčíne dodržujú jednoduchý civilizačný regulatív vyspelých krajín, podľa ktorého do centier miest nepatria megaobchodné ani megazábavné centrá. Pripomeňme však jemu a iným primátorom, že aj keď kandidovali za nejakú politickú stranu, po voľbách sa stávajú primátormi všetkých občanov, aj tých, ktorí ich nevolili. Krajská šéfka strany Smer-SD však primátorovi Trenčína „vykričala“, že v deň, keď ohlásil vyhlásenie referenda o stavbe Auparku v centre meste, podpísal aj kúpnu zmluvu o predaji pozemkov investorovi tohto Auparku. Inak povedané, primátor evidentne „fandil“ Auparku a 8 a pol tisíc podpisov pod protestnou petíciou voči tejto výstavbe veľmi s ním nepohlo. Pripomeňme, že primátora Trenčína v r. 2006 zvolili 5 890 hlasmi, čo je len o pár sto menej, ako bol počet odporcov Auparku v referende.

       Oveľa vážnejšou prekážkou úspešnosti referenda na Slovensku, aj v miestnych podmienkach, je však legislatíva, podľa ktorej možno referendum uskutočniť a v ktorej je ustanovená aj jeho (ne)záväznosť pre orgány samosprávy. Táto legislatíva je totiž, slušne povedané, celkom vágna. Po prvé, referendum ako významný nástroj priamej demokracie nie je zakotvené v Ústave SR. Po druhé, existuje síce zákon o referende, kde sú ustanovenia a pravidlá konania a záväznosti celoštátneho i miestnych referend, tie však majú dve chyby. Ponajprv stanovujú mimoriadne náročné podmienky platnosti referenda. Je známe, že na celoštátnej úrovni musia iniciátori referenda najskôr získať 300 000 podpisov, aby bolo referendum vôbec vyhlásené. A keď je vyhlásené, na to, aby bolo platné, musí prísť k volebným urnám nadpolovičná väčšina voličov Slovenska a z nich musí nadpolovičná väčšina odpovedať na referendovú otázku kladne. Podobne aj v miestnych podmienkach (mesto, obec) sa musí zúčastniť viac ako 50 percent voličov a ich nadpolovičná väčšina musí odpovedať áno. Oveľa horšie je však to, že napriek úspešnosti referenda – uveďme hoci nereálny príklad, že sa zúčastní 100 percent voličov a všetci odpovedia áno – poslanci NR SR, mesta alebo obce, môžu požiadavku odobrenú referendom odmietnuť. Referendum je teda pre orgány štátu a samosprávy právne nezáväzné a záleží len na morálnych hodnotách ich predstaviteľov, či a ako ho rešpektujú. Zakotvenie referenda v slovenskej legislatíve je preto svedectvom najhoršej ignorancie voči voličom a toho, že politické strany a hnutia potrebujú voličov iba na formálne demokratické voľby a potom chcú mať od nich 4 roky svätý pokoj, ktorý si nedajú narušiť ani prípadným platným referendom.

       Zastavme sa ešte pri jednej skúsenosti z referenda v Trenčíne. Po jeho neúspechu zarezonovala cez médiá malá výmena názorov na to, čo vlastne znamenal jeho výsledok, zopakujem, že len 394 voličov súhlasilo s výstavbou Auparku, ale 4 517 voličov bolo proti.

     Poslanec MsZ Trenčín, právnik Ján Kanaba si myslí, že Aupark by sa v strede mesta nemal stavať, pretože ho tam Trenčania nechcú. Ľudia to odmietli a z výkladu zákona a položenej otázky je podľa neho logické, že preto nešli na referendum, lebo s výstavbou nesúhlasia. Primátor B. Celler sa však nechal počuť, že tých 90 percent voličov, ktorí neprišli k urnám, dalo vlastne najavo, že majú rozhodnúť poslanci. Naše stanovisko sa opiera o poznatky zhrnuté v knihe Priama demokracia od dvoch belgických autorov J. Verhulsta a A. Nijeboera, ktorú sme na pokračovanie uverejnili v Obecných novinách. V jednej veľkej pasáži knihy jej autori celkom jednoznačne argumentovali a dokázali, že tak ako v prípade, keď sa voliči nezúčastnia na voľbách dávajú svoj mandát tým, ktorí sa na voľbách zúčastnia, to isté platí aj pre referendum. Teda tí voliči, ktorí sa nezúčastnia na referende, prenechávajú svoj mandát na rozhodnutie tým, ktorí k referendovým urnám prišli. Náš záver? Ak by mali poslanci trenčianskeho zastupiteľstva úctu a rešpekt pred voličmi a pred demokraciou, výstavbu Auparku by na najbližšom zastupiteľstve odmietli. Nech rátame ako rátame, 4 517 voličov (a ešte vyše 8 500 občanov podpísaných pod petíciou) je oveľa viac, ako väčšina z 25 poslancov zastupiteľstva, možno už aj dosť vzdialených od záujmov svojich voličov. Aj tu si pripomeňme, koľkými hlasmi boli zvolení trenčianski poslanci. Najviac hlasov, 1 599 ,dostala Janka Fabová, ostatní menej, pravda, tu musíme povedať, že v Trenčíne sa hlasovalo v piatich volebných obvodoch.

     Niektoré hlasy hovoria, že mesto vyhodilo 15 000 eur, lebo toľko vynaložilo na usporiadanie neúspešného referenda. A myslia si to nielen zástancovia, ale aj sklamaní odporcovia výstavby Auparku. Nie však každý, lebo sú aj takí, čo vedia, že demokracia niečo stojí a o referendum sa treba, ak je na to dôvod, znovu a znovu pokúšať. A „útočiť“ aspoň na morálku volených predstaviteľov. Prirodzene, treba sa dlhodobo usilovať o také zmeny legislatívy, aby slovo občanov a voličov malo stále väčšiu váhu. Zatiaľ ju má totiž veľmi maličkú.

(Autor je šéfredaktor Obecných novín)

Posledná úprava Štvrtok, 05 November 2009 22:38  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?