• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Miestnej demokracie nie je nikdy dosť!

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 0 z 0 hlasov

Obecné noviny č. 40/2009

     Celoslovenské médiá, najmä elektronické, sú plné rôznych súťaží. Ich organizátorom a účastníkom ide takmer vždy najmä o peniaze, účastníkom však aj o kariéru (napr. spevácku v superstar), často sa však chcú iba ukazovať, ba dakedy iba pretŕčať pred verejnosťou, neraz snívajú o tom, že sa dostanú do „smotánky“, teda do sveta tzv. celebrít. 

     Zväčša skryto, v tieni veľkých zábavných formátov, však žijú svoj život aj zaujímavé zmysluplné súťaže podnecujúce a podporujúce aktivity, ktoré z hľadiska skutočných potrieb sveta patria medzi najdôležitejšie. Taká je aj súťaž O ľuďoch s ľuďmi – cena za podporu miestnej demokracie, ktorá nedávno v Banskej Bystrici vyhlásením jej víťazov uzavrela na Slovensku už svoj tretí ročník. (O výsledkoch súťaže, do ktorej mestá, obce a samosprávne kraje prihlásili minulý rok spolu 16 projektov, podrobnejšie píšeme na strane 5. Do finále sa dostali projekty obcí Zábiedovo, Malachov, miest Partizánske a Lipany a Bratislavského samosprávneho kraja. Zvíťazilo Zábiedovo.)
 
     Hlavným zmyslom tejto súťaže je podnecovať, dokumentovať a propagovať také aktivity samosprávy, ktoré v čo najväčšej miere vťahujú – najmä do rozhodovania – občanov, prípadne ich spolky a združenia a prispievajú k rozvoju ich sídla či regiónu. To znamená, že volení predstavitelia samospráv týchto miest/obcí/regiónov nepotrebujú občanov iba na čas volieb a potom štyri roky nie, ale chcú poznať ich želania a názory na každý dôležitejší krok, ktorý idú urobiť alebo robia pri plnení volebného programu. O občanoch, a nielen o voličoch, hovoríme preto, lebo predstavitelia samosprávy sú verejní zástupcovia nielen voličov, ale všetkých občanov príslušného volebného obvodu. Teda aj malých detí z materskej či základnej školy, študentov, alebo i mentálne postihnutých a nesvojprávnych občanov a pod. Tam, kde sa nebáli dať slovo aj volebne ešte nespôsobilým občiankom a nesvojprávnym občanom, neraz s prekvapením získali podnety a názory, aké by im samým nenapadli ani vo sne.
 
     Vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov súťaže O ľuďoch s ľuďmi bolo zároveň malou konferenciou, na ktorej finalisti prezentovali svoje projekty. Išlo o veľmi podnetné, fotograficky a videoprojekčne dobre pripravené prezentácie, ktoré by mohli byť užitočným podkladom aj na polhodinový televízny film o súťaži a myšlienkach, ktoré prezentuje. Tým skôr, že naša národná súťaž O ľuďoch s ľuďmi nie je jediná, ale podobné súťaže sú aj v Poľsku, Maďarsku a, samozrejme, v Českej republike, kde VOKA (Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity) Banská Bystrica, hlavný organizátor slovenskej súťaže, túto súťaž pred vyše štyrmi rokmi „odkukala“. Pravda, to by musela Slovenská televízia o tejto súťaži a výborných výsledkoch víťazov nielen vedieť, ale aj prejaviť vôľu nakrútiť dokument o ich invenčnej aktivite vťahujúcej do rozhodovania o veciach verejných občanov každého veku a ich združenia. Pripomeňme ešte, že víťazné projekty národných súťaží z jednotlivých krajín V4 budú začiatkom budúceho roka súťažiť o víťazstvo aj medzi sebou.
 
     Aj keď, najmä na „západe“ zvyknú nazývať samosprávu miestnou či lokálnou alebo regionálnou vládou, to slovo vláda je z hľadiska očakávaného zmyslu existencie samosprávy veľmi nevýstižné a nevhodné. Lebo samospráva v žiadnom prípade nie je na to, aby vládla, ale na to, aby slúžila, pričom slovo slúžiť nie je odvodené od slova slúžka, ale od slova služba. A tejto službe má podriaďovať svoju správu. Ba, keď sa to tak vezme, ani vláda SR by nemala vládnuť, a teda rozkazovať, ale tiež slúžiť a podľa správnosti by sa nemala volať Vláda SR, ale skôr Služba SR. Lebo služby musia načúvať svojim zákazníkom či klientom, inak im hrozí krach. My sme, žiaľ, svedkami opačného trendu, keď si víťazné volebné politické sily vysvetľujú svoje víťazstvo ako mandát vládnuť a ovládať štyri roky všetko a všetkých a môcť si sprivatizovať do súkromného straníckeho vlastníctva celé rezorty a štátne úrady, vrátane legislatívy, ktorou sa majú riadiť, napríklad pri verejnom obstarávaní. Žiaľ, aj v samospráve sa nájde nie tak celkom málo lokálnych politikov (starostov/primátorov a poslancov), ktorí sa cítia byť skôr vládou ako službou. Práve ich správanie sa dáva stále nové a nové argumenty zástancom deformovania a okliešťovania samosprávnych princípov v prospech centralistických vládnych tendencií.
 
     Škoda tiež, že do súťaže O ľuďoch s ľuďmi prichádza – ak si uvedomíme, že miest, obcí, mikroregiónov a regiónov je na Slovensku takmer tritisíc – pomerne málo prihlášok, minulý rok ich bolo iba 16. Je to škoda nielen preto, že určite ďalšie desiatky, ba možno i stovky miest a obcí majú čo do súťaže ponúknuť, ale najmä preto, že dobré nápady, podnety a uskutočnené aktivity z týchto samospráv by mohli inšpirovať ďalšie mestá, obce, mikroregióny, regióny a občianske združenia k ďalším užitočným a zaujímavým aktivitám, vedúcim k prehlbovaniu miestnej demokracie. Miestnej demokracie totiž nikdy nie je dosť!

     (Autor je šéfredaktor Obecných novín)   

 

Posledná úprava Štvrtok, 05 November 2009 22:44  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?