Zásady (priamej) demokracie

Piatok, 03 Január 2020 17:43 administrátor
Tlačiť
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Označovať politický systém na Slovensku pojmom demokracia je viac, alebo menej prehnané. Skutočná demokracia vyzerá predsa o poznanie inak. Aby sme to lepšie videli, stačí si porovnať jeden z najvyspelejších systémov demokracie, Švajčiarsky, s tým, čo máme na Slovensku:

 1. Zásada suverenity ľudu (moc pochádza od občana).
 2. Vláda a parlament ľudu nepanujú. Ľud nie je ovládaný. Všetko, čo konajú, je podmienené súhlasom väčšiny ľudu.
 3. Úlohou poslancov je odbremeniť občanov od rutinného každodenného rozhodovania.
 4. Občania môžu vetovať akýkoľvek zákon.
 5. Parlament nemá právomoc samostatne zmeniť ústavu.
 6. Občania majú právo predložiť ústavodarnú iniciatívu a tak vyvolať všeľudové hlasovanie o zmene ústavy.
 7. Pred referendom prebiehajú rozsiahle verejné diskusie.
 8. Referendum je bez ohľadu na účasť vždy platné a vždy záväzné.
 9. Referendá a voľby sa konajú na všetkých úrovniach štátu.
 10. Federalizácia – priamo decentralizovaná správa štátu.
 11. Volič má vo voľbách možnosť voliť kandidátov z viacerých politických strán - pričom nemusí voliť všetkých kandidátov z kandidátky.
Viac o jednotlivých bodoch:

1.  Zásada suverenity ľudu (moc pochádza od občana).

Základ suverenity ľudu predstavujú občania. To znamená: jediným zdrojom legitímnej politickej moci je ľud. Suverenita ľudu poskytuje občanovi dve základné práva účasti na veciach verejných:

2.  Vláda a parlament ľudu nepanujú. Ľud nie je ovládaný. Všetko, čo konajú, je podmienené súhlasom väčšiny ľudu.

Ani ministri ani poslanci nemajú posledné slovo pri rozhodovaní. Posledné slovo vždy, ak chcú, majú občania.

3.  Úlohou poslancov je odbremeniť občanov od rutinného každodenného rozhodovania.

V mene občanov pripravujú a schvaľujú bežné zákony. Tie však nenadobúdajú účinnosť automaticky.

4.  Občania môžu vetovať akýkoľvek zákon.

50 000 občanov môže v lehote 100 dní požiadať, aby sa o zákone predbežne schválenom v parlamente hlasovalo všeľudovým hlasovaním.

5.  Parlament nemá právomoc samostatne zmeniť ústavu.

Zmenu ústavy môže navrhnúť len občan. Potom väčšina ľudu a kantónov rozhodne vo všeľudovom hlasovaní o tom, či bude platiť navrhnutá zmena ústavy.

6.  Občania majú právo predložiť ústavodarnú iniciatívu a tak vyvolať všeľudové hlasovanie o zmene ústavy.

O návrhu ľudu sa v parlamente len diskutuje. Rozhoduje všetok ľud v referende po rozsiahlej verejnej diskusii.

7.  Pred referendom prebiehajú rozsiahle verejné diskusie.

Všetci oprávnení voliči dostanú v predstihu brožúru so všetkými potrebnými informáciami a rozsiahlymi argumentmi za a proti. Všetci si môžu nechať poradiť od ostatných. Rozhodnutie vykonávajú však len tí, ktorí sa referenda zúčastnia a hlasujú za áno alebo nie.

8. Referendum je bez ohľadu na účasť vždy platné a vždy záväzné.

Nikto nemá možnosť, zabrániť platnosti referenda.

9.  Referendá a voľby sa konajú na všetkých úrovniach štátu.

(obec, región, krajina/spolok). Voľby raz za štyri roky, ľudové hlasovania spravidla štyrikrát ročne - ak občania petíciou požadujú konanie referenda.

10. Federalizácia – priamo decentralizovaná správa štátu.

Štát preberá len tie úlohy a kompetencie, ktoré mu obce a samosprávne regióny (kantóny) odovzdali (tzv. federalizácia). Vďaka tomu je verejná správa veľmi decentralizovaná. Kantóny sa spravujú sami, majú vysokú autonómiu. Každý z 26 kantónov Švajčiarska má vlastnú ústavu, vlastný parlament, súdy, prokuratúru a políciu. Štát je vlastne spolkovým štátom, je to takpovediac federácia kantónov.

11. Volič má vo voľbách možnosť voliť kandidátov z viacerých politických strán - pričom nemusí voliť všetkých kandidátov z kandidátky.

Pri voľbách má volič možnosť zobrať si kandidátku listinu ľubovoľnej politickej strany, dať svojmu obľúbenému kandidátovi jeden alebo aj dva hlasy a ostatných môže vyškrtnúť. Zároveň smie rukou dopísať ďalšie mená kandidátov z iných strán a bude to platný hlas pre uvedených kandidátov. To znamená, že občania sú menej závislí od politických strán a môžu si vytvoriť vlastné kandidátky.

Posledná úprava Piatok, 03 Január 2020 19:43