• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Voľby 2016, máte šancu zaviesť priamu vládu ľudu - občanov, odkaz našich predkov

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 2 hlasov
Ilustračné fotoMáte pocit sklamania a stratu poslednej kvapky ilúzie, že by tento politický systém mal fungovať s danými zákonmi pre spravovanie krajiny riadení výlučne so zvolenými zástupcami s jeho všetkými dôsledkami (bezbrehá moc a beztrestnosť, korupcia, nedôstojné dôchodky a platy, atď.) bez skutočnej tak často v ústach zástupcov omieľanej priamej vlády ľudu = demokracie s jej funkčnými nástrojmi osobnej slobody jedinca rozhodovať referendom vo svojej obci, kraji a krajine? Zaviesť to je nemožné, nevidíte žiadne riešenie, ste plne rozhodnutí neisť 5. marca voliť parlamentných zástupcov, alebo váhate, rozhodujete sa voliť menšie zlo a potom koho voliť? Najhoršie riešenie je nič nerobiť a ak niečo nefunguje, treba to zmeniť!
 
ODKAZ NAŠÍCH PREDKOV
Žeby priama demokracia bola odkazom našich predkov? Každý z nás má predkov, svoju rodovú líniu. Do minulého storočia sa drvivá väčšina našich predkov nenarodila  a nežila v slobode, ale v neslobode ako poddaný, otroci slúžiaci samozvoleným zástupcom. Zástupcovia, rodinne prepletení mali v majetku celé územie krajiny v moci a platí: kto má majetok (peniaze) má moc, na úkor našich predkov. Ich rodinné spory si riešili neustálymi vojnami opäť na úkor našich predkov (viď I. svetová vojna, milióny zabitých, zranených, ovdovených alebo osirených). Predkovia si slobodu tak cenili, že mnohí z nich pre ňu položili v mnohých ťažkých chvíľach svoj život. Prirodzene snívali, že raz každý získa slobodu a jej kráľovnú moc slobodne rozhodovať nielen o svojom osobnom živote, ale spoločne s ostatnými aj o dôležitých spoločenských veciach vo svoje obci, kraji a krajine, tak aby ich moc skutočne viedla k zvrchovanej vláde ľudu - obyvateľov, čomu dnes hovoríme demokracia a zástupcovia nevládli, ale len slúžili a pomáhali pri správcovstve. 
 
Francúzska revolúcia mala nezmazateľný vplyv na vývoj spoločenstiev, lebo obhajovala práve túto túžbu človeka po slobode, keď ju prvý krát zadefinovala vo Vyhlásení o ľudských a občianskych právach a v spoločenskej zmluve – ústave, právo občana na slobodu a zvrchovanosť občana voči zvoleným zástupcom, tak ako párový orgán tela - ruky, kde jedna ruka (občan) dominuje zvrchovane druhej ruke (zástupca), žiaľ v ústave bez dominujúcej ruky – zákonného nástroja na jej vykonávanie, umožňujúceho občanovi slobodne rozhodovať, dnes tomu hovoríme v referende o dôležitých spoločenských veciach v jeho obci, kraji, krajine. Postupne skutočne funkčný referendový zákon pod týmto vplyvom v niektorých krajinách predsa len úspešne zaviedli (Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, USA, atď.)
Nežná revolúcia v roku 1989 priniesla občanom v tomto najviac nádeje vo veľmi oklieštenom referendovom zákone, potom vďaka osamostatnenia Slovenska 1993 referendové zákony, ktoré sa ukázali dobou ako praktický nefunkčné (do dnes platné len 1 celoštátne, 23 miestnych - pri 3 tisíc obciach a žiadne krajské !)  a tak po 23 rokoch stále nemáme vládu ľudu teda demokraciu vďaka nefunkčnému referendu, ale máme vládu zástupcov (takže dve vlády) ! To umožňuje bezbrehú moc a beztrestnosť zástupcom a zabíja poslednú štipku nádeje občanov vo vládu ľudu. Sú dve legálne cesty sfunkčnenia; občianskou iniciatívou k vyvolaniu referenda, alebo poslancami v parlamente
 
KTO MÓŽE SFUNKČNIŤ REFERENDUM V PARLAMETE? - PO OVOCÍ ICH SPOZNÁTE
V poslednom volebnom období sa vyprofilovali dve proreferendové politické strany, ktoré úplne jasne stoja svojím hlasovaním v parlamente za zmenu politického systému návrhmi zákona pre plné sfunkčnenie referendového zákona voči ostatným, ktoré sú takmer či úplne proti sfunkčneniu - pozri nasledujúce grafy č.1 a 2, a za posledný rok medializované výroky týchto strán tento fakt len potvrdzujú.
 
Graf č. 1 hlasovanie č. 124
 Graf č.1
 
 Graf č.2
 
Bližšie informácie k všetkým 11 hlasovaniam klubov a poslancov počas rokov 2012 – 2016: Prehľad hlasovania poslancov k sfunkčneniu referendového zákona, volebné obdobie 2012-2016
 
Voľby 2016 sú predo dverami, šanca zaviesť priamu vládu ľudu =demokraciu s funkčným nástrojom referendom, ktorý umožní vytvoriť „systém protiváh a bŕzd“  a tak odobrať nekontrolovateľnú moc zástupcov je opäť tu – a nezabudnite na odkaz našich predkov a vašu slobodu, voči čomu nie je žiadny protiargument toho hodný ! Ak máte výhrady voči proreferendovým stranám, treba to jednoducho preklenúť ľudovým príslovím; nebráň čertovi konať dobro!
 
 
Autor: Paul Pirovits, člen o.z. Priama demokracia,
článok je osobným názor autora a nevyjadruje
oficiálne stanovisko združenia
 
  
 
 
Posledná úprava Utorok, 22 Marec 2016 16:37  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
Comments (1)
1 Streda, 27 Január 2016 20:00
Kvetoslav Stuchlík
2 kusy som objavil na stole (u Ing.Šolca... - kde si ich prakticky nikto z rôznych dôvodov... dlho nevšímal...) , a: je perfektná ako zdroj cennej argumentácie polohlupákom (tzv.stupidom...).
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?