Európska občianska iniciatíva STOP TTIP na Slovensku úspešná

Utorok, 25 August 2015 12:57 Paul Pirovits
Tlačiť
Priemer 5.00 z 2 hlasov
 Tlačová správa, 25. august 2015: Európska občianska iniciatíva STOP TTIP dosiahla na Slovensku svoje národné kvórum
 
Európska občianska iniciatíva STOP TTIP dosiahla na Slovensku svoje národné kvórum. Bolo potrebné zozbierať 9 750 podpisov v priebehu jedného roka. Iniciatíva bola spustená 7. októbra 2014. Podpisy sa zbierajú aj naďalej. Čím väčšie množstvo podpisov sa zozbiera, tým bude mať iniciatíva vyššiu silu.
„Teším sa, že iniciatíve STOP TTIP sa podarilo na Slovensku vyzbierať požadovaný počet podpisov, pretože to dokazuje, že ľudia sa o túto tému zaujímajú,“ uviedla koordinátorka pre Slovensko Beata Novomeská, „podpisy zbierame aj naďalej, každý občan Slovenskej republiky sa môže do tejto iniciatívy zapojiť.“
Iniciatíva v rámci Európskej únie dosiahla už viac ako 2 500 000 podpisov.
  
DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Existuje 10 dôvodov, prečo vznikajú obavy občanov jednotlivých krajín Európskej únie ohľadom prijatia obchodnej a investičnej dohody TTIP:
1. Hrozba pre demokraciu
 Obchodná a investičná dohoda TTIP by dala nadnárodným spoločnostiam právomoc súdiť vlády kvôli rozhodnutiam, ktoré by poškodili budúce zisky nadnárodných spoločností, podkopúc tak demokratické rozhodnutia urobené vo verejnom záujme.
2. Hrozba pre verejné služby
Obchodná a investičná dohoda TTIP vytvorí nové trhy vo verejných službách, ktoré vedú k ich liberalizácii a privatizácii. Bolo by veľmi náročné – takisto ako energiu a vodu[1] – ich vrátiť späť pod verejnú kontrolu.
3. Hrozba pre potravinovú bezpečnosť
Prostredníctvom harmonizácie regulácie potravinovej bezpečnosti potravinové bezpečnostné štandardy Európskej únie by sa znížili na úroveň štandardov Spojených štátov amerických. Odstránilo by to obmedzenia voči geneticky modifikovaným organizmom (GMOs)[2], pesticídom a hovädziemu mäsu, ktoré obsahuje rastové hormóny[3].
4. Hrozba pre životné prostredie
 Obchodná a investičná dohoda TTIP by zharmonizovala a znížila environmentálne regulácie Európskej únie na úroveň Spojených štátov amerických povoľujúc americký štýl frakovacieho rozmachu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a kdekoľvek v Európe.
5. Hrozba pre podnebie
So silnými právami investorov by obchodná a investičná dohoda TTIP dovolila nadnárodným spoločnostiam súdiť vlády kvôli zavádzaniu nových politík neťaženia fosílnych palív.
6. Ohrozenie pracovných práv
Pracovné práva by boli znížené na štandardy Spojených štátov amerických a podniky by mohli presídliť do štátov Spojených štátov amerických a krajín Európskej únie s najnižšími pracovnými štandardmi.
7. Hrozba pre osobné súkromie
Uniknuté dokumenty ukazujú, že obchodná a investičná dohoda TTIP by mohla byť použitá na znovuzavedenie hlavných prvkov dohody ACTA, ktorú odmietol Európsky parlament po rozsiahlom proteste. Mohla by prinútiť internetových poskytovateľov, aby sledovali svojich zákazníkov.  
8. Ohrozenie finančnej kontroly
Obchodná a investičná dohoda TTIP je zostavená tak, že by odstránila mnohé nové finančné regulácie (napr. ako bankové zábezpeky), ktoré sa zaviedli od roku 2008, aby zabránili budúcemu finančnému krachu.
9. Vyjednávanie v tajnosti
Zatiaľ čo lobisti nadnárodných spoločností zohrávajú neodmysliteľnú úlohu vo vyjednávaniach, verejnosť bola vylúčená. Neexistuje verejný prístup k návrhom vyjednávaných textov, takže väčšina informácií, ktoré z návrhov zmluvy vieme, je z uniknutých dokumentov.
10. Nebezpečný projekt pre zvyšok sveta
Ak obchodná a investičná dohoda TTIP bude schválená, tak celosvetovo krajiny na juhu sa dostanú pod obrovský tlak aplikovať štandardy TTIP, aby sa vyhli obchodným stratám. Cieľom obchodnej loby je vytvorenie „celosvetového približovania k štandardom Európskej únie – Spojených štátov amerických“. Toto by prinútilo chudobnejšie krajiny, aby prijali politiku voľného obchodu, o ktorej nemohli spoluvyjednávať.      
   
Podpíšte online
 
Podpíšte offline (papierovo)
 
Webová stránka iniciatívy STOP TTIP
 
KONTAKTY PRE MÉDIÁ:
 
Beata Novomeská, koordinátorka iniciatívy STOP TTIP pre Slovensko, výkonná podpredsedníčka O.z. Priama demokracia, Mobil: 0903 781 855, E-mail:beata.novomeska@priama-demokracia.sk
 
Tlačový tím iniciatívy STOP TTIP: press@stop-ttip.org, Tel.: +49 30/420 823 79 (Nemecko), Mobil: +49 178/816 3017 (Nemecko)  


[1] Nedávna európska občianska iniciatíva Právo na vodu (Right to Water)  zabránila, aby sa voda stala súčasťou Smernice o licenciách, čo by súkromnému sektoru otváralo možnosť obchodovať s vodou. V krajinách, kde voda ako verejná služba prešla do súkromných rúk, mnohonásobne zdražela a obyvatelia dostávajú menej kvalitnú vodu. 
[2] v USA je 70% potravín geneticky modifikovaných - neexistuje tam povinnosť označovať GMO potraviny, v Európe sú GMO potraviny jasne označené, v niektorých európskych krajinách sú už GMO potraviny zakázané pestovať, a to v krajinách: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko a Grécko; na Slovensku sa pestujú   
[3] v USA 90% hovädzieho mäsa obsahuje rastové hormóny
 
Posledná úprava Utorok, 25 August 2015 15:34