Triumf obyvateľov Gabčíková - občan suverén rozhodol, referendum je záväzne platné

Pondelok, 03 August 2015 07:39 Paul Pirovits
Tlačiť
Priemer 5.00 z 5 hlasov
Suverénny triumf rozhodnutia obyvateľov Gabčíková a drvivá porážka napriek odporu zástupcu občanov Kaliňáka. Tu treba skutočne úprimne zagratulovať obyvateľom, suverénnej občianke a občanovi Gabčíkova a podpory od petičného občianskeho výboru a zastupiteľstva obce za ich prejav suverenity v rozhodovaní o dôležitých spoločenských veciach obce a ktorých môžu rozhodovať jedine občania obce tzn. žiadny iný obyvateľ a zástupca občanov Slovenska! Čo je referendum? Referendum - je nenarušiteľný prejav slobodnej vôli občianky a občana, teda možnosť voľby - priamo rozhodovať medzi niečím, konať sám za seba, ak nekonám rozhodujú za mňa iní, súčet väčšiny hlasov rozhoduje za či proti hlasovacej otázke je platné inými slovami záväzné. Platné=záväzné. Veď to využíva občan aj v jeho celom osobnom živote a každom životnom kroku. Ak by bolo neplatné, len vtedy je automaticky nezáväzné. Takto by mali znieť titulky slovenských denníkov, diskusia a myslenie občanov.  
Suverenitu občianky a občana a ich nenarušiteľnú suverénnu moc zaručuje spoločenská zmluva medzi občanmi a ich zvolenými zástupcami - ústava čl.2.; Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Štátna moc= vládu ľudu=demokraciu, suverenitu občana sa zástupca občanov p.Kaliňák snaží zrušiť napriek pomeru síl 1:4000, keď sa oficiálne na verejnosti dopredu jasne vyjadril o neakceptovaní referenda tzn. priameho rozhodnutia slobodnej vôle 4 000 obyvateľov Gabčíkova vo svojej vlastnej veci a tým oficiálne dopísal a zmenil svojvoľne spoločenskú zmluvu - ústavu čl.2 ; Štátna moc pochádza od občanov a zvolených zástupcov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Ako vy občania hodnotíte počínanie takéhoto zástupcu? Ten kto vám kradne ako zlodej slobodu rozhodovania a konania nie je diktátor a nežijeme v diktátorskom režime? A neradí sa do nekonečného radu diktátorov a tyranov zaradených do smetiska dejín ľudstva?  A nielen to, ďalší zákon jasne hovorí o tom, ak referendum prebehlo zákonne je platné a tým zároveň automaticky záväzne vykonať, čo zo zákona môžu oficiálne vyhlásiť jedine zástupcovia obce. Platné=záväzné. Tak ako v zákone o cestnej dopravy § 9 (1) Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní. Zákon neobsahuje samozrejmosť; povinnosť nejazdiť po ľavej strane, tak aj čl.2 ústavy nepotrebuje zdôrazňovať, že štátna moc pochádza od občianok a občanov a nie od zvolených zástupcova a rovnako, ak je aj toto referendum platné, čo komisia konštatovala je platnosť záväzná. Platné=záväzné. Najvyššou štátnou mocou je moc ľudu, suverén je občan nie zástupca.
Ďalší vývoj bude záležať na statočnosti obyvateľov Gabčíkova, podpore občanov z 3 000 obci a miest celého Slovenska, proreferendových a proobčianskych politikov (z OĽaNO ap.), osobností verejného života, médií a hlavne občianskych organizácii (napr. OZ Priama demokracia, Via Iuris, Aliancia fair play, ZOMOS, Skutočný snem a.i.) , či sa necháme na hlavu poraziť jedným ľudom zvoleným zástupcom. Byť otrokom, či suverénom? Chcem slobodu, či diktatúru zástupcu? Pomer síl je 1: 4 000 a môže stúpať na 4,2 milióna. Kto je tu potom suverén?
Súvisiace články:
http://www.priama-demokracia.sk/lanky/38-informacie/260-stav-miestnych-krajskych-a-celotatnych-referend-na-slovensku-po-23-rokoch.html
Článok bol zverejnený na: http://www.hlavnespravy.sk/triumf-obyvatelov-gabcikova-obcan-suveren-rozhodol/654547
Posledná úprava Utorok, 25 August 2015 15:35