• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Stav miestnych, krajských a celoštátnych referend na Slovensku

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 3 hlasov

Celkový prehľad o stave referenda ako nástroja (priamej) demokracie na Slovensku za posledných 23 rokov by sa dal vyjadriť skóre 26 : 0 : 1 - počet platných referend miestnych : VÚC : celoštátnych. Je to hrozivý stav, alebo je všetko v poriadku?

Základom všetkých ľudských slobôd je možnosť voľby. S možnosťou slobodne voliť sa rozhodujeme medzi niečím, čo je schopnosť slobodne jednať sám za seba, týmto sme sprevádzaný od narodenia pri každom našom životnom kroku po celý náš život v rodine, obci, meste, kraji, krajine, krajinách, kde ako obyvatelia žijeme v  spoločenstvách ako právoplatný spoludediči, spoluvlastníci a správcovia jej bohatstva priamo, alebo zvolenými zástupcami podľa uzavretej spoločenskej zmluvy a zákonov so zachovaním vôli a slobody obyvateľa suveréna.

Čo je teda referendum? Referendum je možnosť jedinca slobodne voliť, rozhodovať sa medzi niečím a slobodne jednať sám za seba, ak nerozhoduje, rozhodujú za neho druhý, pričom súčet väčšiny hlasov jedincov v referende vytvorí výsledok za či proti spoločenskej hlasovacej otázke v referende.

Akékoľvek obmedzenia vložené do inštitútu referenda ho robia okamžite nefunkčným, čoho dôkazom sú nasledovné skutočnosti; od roku 1993 do 2015 prebehli na miestnej úrovni podľa uverejnených údajov na internete 62 z toho 24 platných. Krajské referenda počet; žiadne! Celoštátne 8 z toho 1 platné. Správa o stave referend znie; referenda sú nefunkčné. Riešenie? Zrušenie kvóra účasti a podstatné zníženie podpisov pod petíciu potrebných na jeho vyvolanie.

Miestne referenda v rokoch 1993-2016

Počet obci: 2927

Počet podpisov na vyvolanie referenda: 30% (do roku 2001 - 20%) z počtu oprávnených voličov.

Požadované kvórum účasti voličov: 50% + 1 volič

Počet uskutočnených referend = 65*

Počet platných referend= 24*

Priemerná účasť: 34%


Prehľad o jednotlivých miestnych referendách nájdete tu.


*nakoľko zákon neukladá zastupiteľstvu nahlásiť výsledky miestnych a krajských referend štatistickému úradu, dostupným zdrojom informácii výsledkov referend sa stala tlač a zápisnice zastupiteľstiev uverejnených na internete. V prípade vedomosti o ďalších tu nezverejnených referend s relevantnými údajmi prosím zašlite na: paul.pirovits@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajské (VÚC) referendá v rokoch 1993-2015

Počet referend: 0.

Počet platných referend: 0.

Počet krajov: 8

Priemerná účasť: 0%

Počet podpisov na vyvolanie referenda: 30% (do roku 2001 20%) z počtu oprávnených voličov.

Požadované kvórum účasti voličov: 50%+1 volič

Občania Trnavského kraja s najmenším počtom oprávnených voličov 462 878 potrebujú vyzbierať 140 000 podpisov.

Občania Prešovského kraj s najväčším počtom oprávnených voličov 625 467 potrebujú vyzbierať  190 000 podpisov.

Slovensko s počtom oprávnených voličov 4 411 529 potrebuje k vyhláseniu  celoštátneho referenda 350 000 podpisov čo je 8% voličov.


Celoštátne referenda v rokoch 1993-2015

Počet referend: 8.

Počet platných referend: 1.

Počet podpisov na vyvolanie referenda: 350 000

Počet oprávnených voličov (v roku 2015): 4 411 529

Požadované kvórum účasti voličov : 50%+1 volič

Priemerná účasť: 28%

Dejiny ľudstva až do dnešných dní nám obyvateľkám a obyvateľom však ukazujú neustáli kolobeh zvrátenia moci, zneužívanie postavenia zástupcov ich svojvoľným odoberaním možnosti slobodne voliť, rozhodovať a jednať sám za seba, čo vedie k zániku všetkých slobody, zániku suveréna obyvateľa a tým možnosti spoluúčasti a spolurozhodovania na správe veci verejných v obciach, krajoch krajine, zväzku štátov, čo je priama skratka k diktatúre a tyranie zástupcov voči obyvateľom a ich prepadnutiu do pasce bezbrehej moci, korupcii a beztrestnosti. Zo zástupcu seba čestnejšieho, ktorý neumožňuje túto plnosť možnosti slobodnej voľby obyvateľkám a obyvateľom, sa stáva diktátor, diktuje im svoju vôľu. Obyvatelia boli ochotní položiť aj svoj život za vydobytie slobody a tak došlo ku kolobehu neustálych revolúcii a vojen.

Výrazným medzníkom zvratu v prospech slobody voľby priniesla pre ľudstvo Francúzska revolúcia, prehlásením o ľudských právach a slobodách zadefinovala moc občana v spoločnosti ako suveréna voči zástupcovi. Občanom sa znovuzriadená sloboda rozhodovania (referendum) ako nástroja vlády ľudu (demokracia) nepodarila ukotviť v takej podobe do ústavy, aby moc občanov nikdy viac neprepadla do rúk ďalších diktátorov. Napriek tomu mala obrovský vplyv v dejinách až do súčasnosti - začali sa budovať spoločnosti s vládou ľudu a jej nástrojmi.

Po 40 rokoch totalitného režimu, odopieraním základných ľudských práv a slobôd diktátormi si aj obyvatelia Slovenska v revolučnom novembri 1989 vyštrngali kľúčmi na verejných zhromaždeniach, paradoxne jeden z nástrojov priamej demokracii, zvrátenie moci z diktatúry zástupcu k slobodám a demokracii (vlády ľudu).

Ale obyvatelia si čoskoro medzi iným so sklamaním uvedomili, že okrem dňa volieb zástupcov každé 4 roky, skutočnú moc v každodennom živote majú opäť zástupcovia. Kde treba hľadať príčina zvrátenia moci?

Pri osamostatnení Slovenska v roku 1993 si nechali občianky a občania zadefinovať zástupcami svoju moc a vôľu, slobodu, demokraciu a suverenitu do spoločenskej zmluvy - ústavy, v čl. 2 kde čítame;

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Podrobnejšie povedané:

Štátna moc pochádza od občanov (=demokracia=vláda ľudu, teda nie od zástupcov), ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov (=zastupiteľská demokracia) alebo priamo (=priama demokracia) slobodným priamym rozhodovaním v referende.

Ak skúmame a hľadáme príčinu zvrátenia moci, nájdeme ju až v spojitosti s inými zákonmi:

Štátna moc pochádza od občanov (=demokracia=vláda ľudu), ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov zvolených vo voľbách v obci, kraji, krajine v EÚ, so zachovaním slobody rozhodovania jednotlivca, neobmedzenou platnosťou hlasovania, dokonca aj za účasti 1 oprávneného voliča (zastupiteľská demokracia) alebo priamo rozhodovaním v referende (hovoríme o priamej demokracie) avšak s odobratím slobody rozhodovania jednotlivca a zánikom platnosti aj cca. 2,2 mil. hlasov oprávnených voličov, pokiaľ sa ho nezúčastní viac ako 50%.

Ešte raz, štátna moc pochádza od občanov (=vlády ľudu=demokracie) je neobmedzená len v prípade volieb svojich zástupcov, stačí účasť na hlasovaní 1 voliča k jej platnosti ! Na druhej strane pri hlasovaní v referende nestačí ani účasť 2,2 mil. voličov k jeho platnosti a štátna moc pochádzajúca od občanov zaniká ! Od roku 1993 v znení ústavy i dennej reality raz stačí pri hlasovaní 1 hlas občana k uchovaniu moci občanov, raz pri menej ako 2,2 mil. hlasov jednotlivých občanov, hlasy jedincov, platnosť hlasovania a moc občanov zaniká! Hlavná príčina sa našla. Riešenie je jednoduché; sfunkčniť referendum.Nefunkčné referendum je najväčším dlhom a nenaplnením vôle obyvateľov, občanov žiadajúcich zabezpečiť plnosť slobôd na protestných občianskych zhromaždeniach v novembrovej revolúcie 1989 pri zvrate moci z rúk zástupcov do rúk obyvateľov a zdôraznené na mohutných protestoch na jar roku 2012.


Riešením je funkčné referendum bez akýchkoľvek zákonných prekážok zaručujúce každému obyvateľovi možnosť slobodne voliť, rozhodovať sa medzi niečím a slobodne jednať sám za seba, ak nerozhoduje, rozhodujú za neho druhý, pričom súčet väčšiny hlasov jedincov v referende vytvorí výsledok za či proti spoločenskej hlasovacej otázke v referende. Niečo sa v tom robí, ale bez masívnej podpory občianok a občanov  aliancie občianskych organizácii to tak rýchlo nepôjde, viac: http://www.peticiazalepsieslovensko.sk/


Stav kráľovnej slobôd, možnosti plnosti voľby umožňujúcej slobodne rozhodovať a jednať sám za seba v živote spoločnosti bije na poplach obyvateľkám a obyvateľom s veľkou výzvou vyrovnať 26 ročný dlh; sfunkčnenia referenda a tým vlády ľudu - suveréna občana.

Posledná úprava Streda, 11 Máj 2016 17:04  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?