• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Voľby do orgánov združenia a Zhromaždenie OZ Priama demokracia

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 4.00 z 1 hlasov

1. Uznesenie Rady OZ PRIAMA DEMOKRACIA zo dňa 14.12.2016 o zvolaní Zhromaždenia OZ PRIAMA DEMOKRACIA:

Rada OZ PRIAMA DEMOKRACIA zvoláva 
ZHROMAŽDENIE OZ Priama demokracia

Termín zasadnutia: sobota 14.januára 2017 o 12:00
Miesto: Komunitné centrum, Ovručská 5, Bratislava
Oprávnení volitelia: Členovia OZ PRIAMA DEMOKRACIA.

Program:
- Zahájenie
- Voľba skrutátorov a predsedajúceho zhromaždenia
- Schválenie programu rokovania
- Správa o činnosti
- Správa o hospodárení
- Voľba členov Rady združenia
- Voľba Kontrolnej a rozhodcovskej komisie
- Plán činnosti
- Rozhodnutie o členskom príspevku
- Návrh rozpočtu
- Rôzne

2. Uznesenie Rady OZ PRIAMA DEMOKRACIA zo dňa 14.12.2016 o voľbách do volených orgánov Združenia

Voľby do volených orgánov Združenia (RADA ZDRUŽENIA, KONTROLNÁ A ROZHODCOVSKÁ KOMISIA) sa uskutočnia na Zhromaždení OZ PRIAMA DEMOKRACIA dňa 14.01.2017.

Termín pre registráciu kandidátov: do 31.12.2016.Spôsob registrácie kandidátov: Členovia Združenia, ktorí sa rozhodnú kandidovať, oznámia písomne alebo elektronicky svoju kandidatúru Rade.

- elektronické oznámenia je možné zasielať emailom na adresu oz-pd-rada@googlegroups.com.
- písomné oznámenie je možné zasielať na poštovú adresu OZ PRIAMA DEMOKRACIA, Vígľašská 6, 851 07 Bratislava-Petržalka,

Rada vytvorí z prihlásených kandidátov zoznam vo vyžrebovanom poradí, priradí každému kandidátovi číslo podľa umiestnenia v zozname a zverejní zoznam všetkým členom Združenia.

Doplňujúca informácia:
Volebné právo do orgánov Združenia bude možné uplatniť osobne na ZHROMAŽDENÍ ZDRUŽENIA alebo písomnou formou v zalepenej obálke doručenej pred termínom konania Zhromaždenia na adresu OZ PRIAMA DEMOKRACIA, Vígľašská 6, 851 07 Bratislava-Petržalka.

Posledná úprava Utorok, 31 Október 2017 09:02  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?