• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ PRIAMA DEMOKRACIA ZO DŇA 22. JÚNA 2014

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 3 hlasov

Na deň 14. júna 2014 zvolala Rada Zhromaždenie voliteľov, ktoré je najvyšším orgánom občianskeho združenia a zároveň po roku prebehli nové voľby do Rady a bola po prvýkrát zvolená aj Kontrolná a rozhodcovská komisia. Zhromaždenie voliteľov hlasovalo za zmenu počtu členov Rady z 9 na 5, keďže občianske združenie nemá až toľko členov. Do Rady boli zvolení nasledovní členovia: Jozef Bielik, Jozef Vaško, Paul Pirovits, Beata Novomeská a Marián Zahradník. Do Kontrolnej a rozhodcovskej komisie boli zvolení členovia: Peter Horák, Vladimír Ješko a Stanislav Harvan.

Prílohy:

Logo OZPD navrh.jpg

    Na Zhromaždení voliteľov bola prednesená aj správa o doterajšej činnosti združenia, správa o hospodárení združenia, bolo odhlasované logo občianskeho združenia a boli prednesené návrhy na budúce pracovné aktivity.

Pracovné aktivity na najbližšie obdobie: 

  1. Vypracovať návrh zmluvy medzi kandidátmi na komunálnych poslancov a občanmi, v ktorom sa zaviažu, že budú hlasovať podľa potrieb a požiadaviek občanov.

  2. Valné zhromaždenie odsúhlasilo činnosti pracovnej skupiny vytvorenej z členov, sympatizantov a kolégia, na vytvorenie petičného a referendového zákona OZ PD vo forme brožúry, ako oficiálneho dokumentu OZ PD pre informovanie a jednanie s občiankami a občanmi, odbornou verejnosťou, inštitúciami, politikmi a médiami, s cieľom sfunkčnenia referenda, buď cez parlament alebo referendum a následnej podpory pri jeho každodennom používaní občanmi.  

  3. Pokračovať v činnosti redakčnej rady. Aktualizovať web stránku o.z..

  4. Organizovať pravidelne verejne stretnutia (raz mesačne) sympatizantov Priamej demokracie, napríklad aj vo forme dialógov: (http://www.latvomy.info/dialogynaolympe )

  5. Vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude spolupracovať s Argentínou na tému participatívna demokracia a aj na iné témy.

  6. Informácie o možnosti získať projektový grant na medzinárodný projekt od Európskej únie do 1.9. 2014 - projektový grant, táto možnosť sa opakuje aj budúci rok, termín uzávierky je do 1.3. 2015. Možnosť získať prevádzkový grant od EÚ do 1.10. 2017. Podmienkou sú minimálne 4 roky existencie neziskovej organizácie a musí pôsobiť aspoň v 12-tich krajinách Európskej únie. Je pre organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace na európskej úrovni. Rámcová zmluva je na 4 roky.

  7. Zorganizovať podujatie k 200. výročiu narodenia Moritza Rittinghausena (10.11. 1814), teoretika priamej demokracie. http://sk.wikipedia.org/wiki/Moritz_Rittinghausen

 

 

Posledná úprava Pondelok, 14 Júl 2014 11:47  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?